Newcastle Disease Vaccine    

ND.Vac  بصورت اختصاری   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

واکسن بیماری نیوکاسل            Newcastle Disease Vaccine    

واکسن های بیماری نیوکاسل در ایران به دو شکل زیر به مصرف می رسد:

الف – واکسن های زنده :  Newcastle Disease Vaccine, B1 Type, LaSota Strain, Live Virus        

واکسن زنده از دو نوع " B1 و لاسوتا "  می باشند که هر دو نوع ویروس واکسن بوده از اینرو به علت حساس بودن در حفظ و نگهداری و کاربرد آن باید دقت فراوان مبذول داشت و دقیقا برابر دستورالعمل موسسه سازنده اقدام کرد.

ب- واکسن کشته :  Inactivated vaccine                   

ویروس بکار رفته در این نوع واکسن غالبا " B1 ، لاسوتا و V1 "  بوده و غیر فعال می باشند . مصرف این نوع واکسن متعاقب مصرف واکسن های زنده نیوکاسل در گله های گوشتی و مادر و تخم گذار تجارتی جهت افزایش و یکنواختی عیار آنتی بادی بر علیه بیماری ها بکار میرود .  


واكسيناسيون بر عليه بيماري نيوكاسل ( براي گله هاي پولت تخمگذار تجارتي)
برنامه اول :
يك روزه اسپري با واكسن B1
هشت روزه اسپري يا قطره چشمي B1
هجده روزه اسپري يا قطره چشمي لاسوتا
35-30 روزه قطره چشمي لاسوتا+ يك دز واكسن نيوكاسل كشته
15-13 هفتگي تزريق واكسن نيوكاسل كشته + يك قطره چشمي لاسوتا و يا سه روز پس از تزريق ، اسپري لاسوتا
برنامه دوم :
ده روزه سويه B1 به صورت قطره چشمي + تزريق واكسن كاشته
هجده روزه سويه لاسوتا به صورت قطره چشمي يا اسپري
15-13 هفتگي تزريق يك دز واكسن كشته + قطره چشمي لاسوتا و يا سه روز پس
تزريق ، اسپري با لاسوتا
برنامه سوم :
هفت روزه سويه B1 به صورت قطره چشمي يا اسپري
17-15 روزه سويه لاسوتا به صورت قطره چشمي يا اسپري
27-25 روزه سويه لاسوتا به صورت قطره چشمي
40-35 روزه تزريق يك دز واكسن كشته در عضله سينه
15-13 هفتگي تزريق يك دز واكسن كشته+ قطره چشمي سويه لاسوتا و يا سه روز پس از تزريق ، اسپري

واکسن بیماری مارک در کلیه فارمهای پرورش مرغ تخم گذار، مرغ مادر تخم گذار ، مرغ مادر گوشتی ، مرغ اجداد تخم گذار و مرغ گوشتی مایه کوبی می شود .

تهیه و تنظیم از مهندس همایون غفاری

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats