نکات کاربردی در ارتباط با چگونگی تاسیس سالن های مرغداری بر حسب شرایط آب و هوایی

پنجره ها در مناطق سردسیر، جنوبی – غربی ساخته می شود تا از گرمای خورشید حداکثر استفاده برده شود. در مناطق گرمسیری نیز شمالی – شرقی تعبیه میشود تا حداقل نور خورشید به سالن برسد.
مصالح ساختمانی نیز در مقدار اتلاف حرارتی مهم میباشد. تعبیه سقف کاذب (در زیر سقف اصلی، سقف دیگری با فاصله حداقل نیم متری از آن با استفاده از مصالح سبک کانند ایرانیت و .... ساخته می شود) در سالن ها باعث ایجاد فضای خالی و هوای مرده میشود، و این هوای مرده، انتقال حرارت را از سقف به حداقل میرساند. کف سیمانی در سالن به علت خواص شیمیایی سیمان، باعث ایجاد سردی در کف سالن میگردد ولی بتن این خاصیت را نداشته و عایق حرارتی محسوب می شود.
در بین مصالح مختلفی که برای ساختن دیوار های سالن ها استفاده می شود، بتن به علت داشتن ستون های تو خالی و به عبارتی ستون های هوای مرده، از عایق حرارتی بسیار بالایی برخوردار می باشد. مقاله زیر به بحث جایگزینی استفاده از پیتیدهای ضد باکتریایی با آنتی بیوتیک ها در جیره غذایی طیور اشاره دارد.
به نقل از دکتر اسنل(snel)، شرکت نیزو( NIZO) پیتیدهای فعال زنده ای را تولید کرده است که پیتیدهای غیر میکروبی را در پروتئین اصلی غیر فعال می کند که بعد از انجام کارهای آزمایشگاهی منجر به بروز علائم خاص در هنگام هیدرولیز آنزیم می شود که پس از تولید، قسمت هائی از پیتیدهای فعال را شناسایی و جداسازی می کند. هر چند می دانیم این پیتیدها فعالند ولی هنوز هیچ اطلاعی از شیوه تاثیر آنها در جیره غذایی طیور نداریم. لازم به ذکر است تحقیقات انجام شده بر روی موشهای آزمایشگاهی نتایج قابل توجهی را به همراه داشته است برای مثال موشهای آزمایشگاهی که تولید سلولهای دفاعی انسان را در سلولهای پانت انجام می دهند در برابر سالمونلاتیفی موریوم محافظت می شوند.

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved