انواع نژاد مرغ های گوشتی و اصل و ریشه ی آنها

مرغ پرنده ای است از خانوادهٔ قرقاولان (Phasianidae)، زیررده نومرغان ، از راستهٔ ماکیان‌ سانان ‎(Galliformes)‏.
گفته می‌شود که همه نژادهای مرغ از چهار نوع وحشی زیر حاصل شده‌اند.
گالوس-گالوس : مثل مرغ جنگلی قرمز
گالوس – لافایتی :مثل مرغ جنگلی سیلان
گالوس سونراتی :مثل مرغ جنگلی خاکستری
گالوس – واریوس :مثل مرغ جنگلی آبی و سبز

نژادهای مرغ و خروس:


1- نژاد آمریکائی
این نژادها بوسیله پرورش دهندگان آمریکائی بمنظور تهیه تخم وگوشت پرورش وتوسعه داده شده‌اند. نژاد‌ها وانواع مرغان این طبقه معمولاً دارای خصوصیات مشابهی هستند. برای مثال عموماً دارای پوست زردی می‌باشند، ساق پای شان پر ندارد، لاله گوش شان قرمز بوده وپوست تخم شان قهوه‌ای رنگ است. به استثنای نژاد لامونا Lamona که رنگ پوست تخمش سفید است. این نژادها از جفتگیری نژادهای کوچک مدیترانه ای و نژادهای بزرگ آسیائی که از آسیا ومدیترانه به آمریکا برده شده‌است بوجود آمده‌اند. این نژادها از نظر اندازه حد متوسط نژادهای مدیترانه ای و آسیائی می‌باشند. بلوغ جنسی در آن‌ها سریع تر از نژادهای سنگین است ولی به سرعت بلوغ جنسی در نژادهای مدیترانه‌ای نیست. حس مادری در آن‌ها زیاد است وپس از بلوغ بزودی چربی گرفته وچاق می‌شوند. نژادهای مهم این گروه عبارتند از : پلیموت روک Plymouth Rocks ویندوت Wyandottes رد آیلند رد Rhode Island Reds نیوهمشایر New Hampshire دومینیک Dominique جاوا Java چنسلر Chantceler لامونا Lamana جرسی Jersey دلاویر Delaware

2- نژادهای انگلیسی :
منشا تمامی این نژادها جزیره انگلیس وبرخی مستعمرات آن نظیر استرالیاست واغلب نژادهای خوب گوشتی دنیا در این دسته طبقه بندی می‌شوند. رنگ پوست تمام این نژادها بجر کورنیش، سفید ولاله گوش قرمز رنگ می‌باشد.بجر رد کاپ و دور کینگ پوست تخم مرغ بقیه قهوه‌ای می‌باشد. بمناسبت سفید بودن گوشت مطلوب بازار نیستند. از نظر تولید گوشت نژاد کورنیش بمناسبت پوست زرد وخواص دیگر مورد توجه فراوانی قرار گرفته‌است. اما این نژاد از نظر تخمگذاری بسیار ضعیف است ولی کیفیت وکمیت عالی گوشت این نقیصه را جبران می‌کند بخصوص رشد سینه در این نژاد بسیار خوب است. در این دسته شش نژاد مهم طبقه بندی شده‌اند که عبارتند از : سوسکس Sus*** ارپینگتون Orpington کورنیش Cornish دور کینگ Dorking استرالوپ Australop رد کپ Red Cap رز کامب Rose Camb

3- نژادهای آسیائی :
منشا این گروه از ماکیان، قاره آسیا بوده‌است وامروزه از نظر اقتصادی زیاد مهم بشمار نمی‌روند ولی این دسته از مرغ‌ها را می‌توان مبدا نژادهای دیگر دانست زیر خون این نژادها در نژادهای آمریکایی وانگلیسی دیده می‌شود. در قرن نوزدهم این نژادها از چین و هندوستان به انگلستان وسایر کشورها برده شد ودر آمریکا بخصوص مورد توجه زیادی قرار گرفت. آیمیخته گری بین این نژادها و نژاد مرغ‌های دسته مدیترانه ای سبب بوجود امدن تعدادی از نژادهای جدید شده‌است. از نظر تولید گوشت، خوب ولی سرعت رشد کم وبلوغ دیر دارند وبمناسبت سنگینی وزن اغلب قادر به پرواز نیستند. ساق پا معمولاً دارای پر می‌باشد واین یکی از مشخصه‌های بارز آنان است. رنگ تخم مرغ قهوه‌ای است. مهم ترین نژادهای این گروه عبارتند از : براهما Brahmas کوشین Cochins لانگشان Langshan

4- نژادهای مدیترانه ای:
منشا این نژادها اطراف دریای مدیترانه می‌باشد. بطور کلی شش نژاد در این طبقه بندی قرار دارند. در تمام این نژادها، پاها بدون پر، لاله گوش سفید یا کرم رنگ، تاج نسبتاً بزرگ است وبجز نژاد مینورکا بقیه نژادها دارای بدن کوچک وریز هستند. بلوغ در آن‌ها سریع، از نظر ظاهر بسیار فعال و زرنگ می‌باشند و دیر کرچ می‌شوند. تخم مرغ آنها دارای پوسته سفید است. از نظر تولید تخم مرغ بهتر از نژادهای دیگر می‌باشند. برای تولید تخم مرغ به غذای کمتری نیاز دارند از این رو نگهداری آن‌ها برای تولید تخم مرغ بصرفه می‌باشد. از نظر تولید گوشت ضعیف می‌باشند. همانطور که گفته شد در این گروه شش نژاد وجود دارند که برخی از آن‌ها جزو بهترین نژادهای تخمی دنیا بشمار می‌روند. لکهورن Leghorn مینورکا Minorca آنکونا Ancona آندلسی آبی Blue Andalusian سیاه اسپانیایی صورت سفید White faced Black Spanish باترکاپ Butter cup

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved