روش صحيح تهيه و نگهدارى خوراک طيور

در پرورش طيور، تغذيه درست و تهيه خوراک مناسب ، مهمترين نکته است ، زيرا تغذيه خوب ، سلامت طيور و بالاترين توليد گوشت و تخم مرغ را به همراه دارد. براى رسيدن به بالاترين توليد بايد جيره غذايى طيور براساس نيازهاى غذايى حيوان باشد. اين جيره غذايى براساس سن ، جنس ، نوع توليد و … تهيه مى شود. آزمايش هاى انجام شده نشان مى دهد که طيور، دست کم به چهل ماده غذايى ضرورى نياز دارند. اين ماده هاى غذايى بايد به اندازه کافى و به نسبتى مناسب با يکديگر در جيره غذايى طيور وجود داشته باشند. به طورى که بيشترين سرعت رشد، مناسب ترين تعداد تخمگذارى و توليد مثل را در طيور به وجود آورند. يک جيره غذايى خوب، بالاترين بازدهى استفاده از غذا را به دنبال دارد .

اکنون به برخى از اين ماده هاى غذايى ضرورى تغذيه اى اشاره مى کنيم:

مواد انرژى زا : ماده هايى هستند که انرژى لازم را براى سوخت و ساز بدن فراهم مى کنند. اين ماده ها، اصلى ترين قسمت جيره غذايى را تشکيل مى دهند. از سوختن کربوهيدرات هايى مانند نشاسته و چربى ها، انرژى لازم براى سوخت و ساز بدن فراهم مى شوند .

پروتئين : اين ماده گران ترين و مهم ترين بخش جيره غذايى طيور است . در جيره غذايى طيور بايد پروتئين کافى و برابر با نياز حيوان وجود داشته باشد. لازم است که اسيد آمينه هاى ضرورى در جيره غذايى در نظر گرفته شوند.

اسيدهاى چرب ضرورى :اين مواد براى سلامتى و رشد طيور اهميت زيادى دارند. مرغداران و روستاييان عزيز توجه کنند که اين مواد بايد در جيره غذايى طيور وجود داشته باشد.

ويتامين ها :

    1. ويتامين هاى محلول در چربى مانند ويتامين آ، د، اى و کا.

   2. ويتامين هاى محلول در آب مانند : ويتامين ث، ب۱، ب۲، ب۶ و ب ۱۲ بايد در جيره غذايى طيور در نظر گرفته شوند.

مواد معدنى :

     1. مواد معدنى مانند کلسيم، فسفر، سديم، پتاسيم، منيزيم و گوگرد در جيره غذايى طيور، مهم هستند.

    2. به علاوه، موادى مانند آهن، مس، کبالت و روى نيز بايد در جيره غذايى در نظر گرفته شوند.

 

خوراک هايى که داراى اين ماده هاى غذايى ضرورى هستند، به پنج دسته تقسيم مى شوند:

1. خوراک هاى انرژى زا : اين دسته شامل غلات دانه اى مانند: ذرت، جو، گندم، يولاف، چاودار و سورگوم هستند.

2. کامل کننده يا مکمل هاى پروتئينى:  مکمل هاى پروتئينى ، ممکن است حيوانى يا گياهى باشد.

       a. مکمل هاى پروتئينى گياهى : کنجاله سويا، کنجاله برزک، کنجاله تخم پنبه، کنجاله بادام زمينى، کنجاله ذرت، کنجاله سورگوم و کنجاله کنجد از اين مکمل ها هستند.

       b. مکمل هاى پروتئينى حيوانى : شامل بافت هاى حيوانى مانند پودر گوشت ، پودرخون و پودر گوشت و استخوان مى شود.

        c. فرآورده هاى ماهى : مانند پودر ماهى

      d. فرآورده هاى شير : مانند شير پس چرخ خشک ، شير کامل خشک ، دوغ خشک و آب پنير از اين مکمل ها هستند.

3. مکمل هاى مواد معدنى : اين مکمل ها، شامل پودر استخوان بخار داده شده، کربنات کلسيم و دى کلسيم فسفات هستند.

4. مکمل هاى ويتامينى : مکمل هاى ويتامينى به شکل دارويى در بازار موجود هستند.

5. مواد افزودنى آنتى بيوتيک ها و داروها : جزو مواد افزودنى به حساب مى آيند.

بنابراين مواد خوراکى که براى طيور استفاده مى شوند يا منشا گياهى دارند و يا با منشأ حيوانى هستند. تهيه و نگهدارى درست اين مواد خوراکى، کار بسيار مهمى است چون بر توليدات اثر زيادى مى گذارند . ( منبع : وب سايت irantarvij.ir )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats