کيسه 25 کيلوگرمي اسید آمينه ترئونين

شرکت ماد طيور: فروش و تحویل در تهران ، اسید آمینه ترئونين استارلیک چین با قیمت بسیار مناسب و مطابق تعرفه های روز. جزئيات بیشتر را در این صفحه مطالعه کنید ...

صنايع استار ليک (STAR  LAKE) چين توليد کننده اسید آمینه تجاری ترئونين

اسید آمينه ترئونين استار ليک چين ( % L-Threonine  (Feed Grade 98.5

   شکل ظاهري محصول : پودر کريستالي سفيد رنگ متمايل به بژ

   اسيدي يا بازي  :  4.5~6.5

   چرخش ويژه : 25.0~-29.0 

   فرمول : C4H9NO3

   وزن مولکولی: 119.12 

   روش تولید: تولید شده توسط تخمیر میکروبی.

   مترادف :  2-آمینو-3-HydroxybutyricacidMolecular

   بسته بندي محصول : کيسه هاي 25 کيلوگرمي خالص

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved