پودر ماهي ( Fish Meal )

پودر ماهی يا آرد ماهی ( Fish Meal )


پودر ماهي عبارتست از محصول جامد فرآوري شده اي كه از آبگيري، پختن، جداسازي، خشك كردن و آسياب ماهي يا ضايعات آن به دست مي آيد. پودر ماهي داراي سطح بالايي از اسيدهاي آمينه اصلي نظير ليسئين است كه در توليدات دانه اي كه غذاي اكثر حيوانات است كم يافت مي شود و همچنين داراي اسيد هاي آمينه متيونين و سيستئين با محتوا و قابليت هضم و ارزش غذايي بالا مي باشد. پودر و روغن ماهي هزاران سال است كه توسط تمدن هاي مختلف مصرف ميشود ، بعنوان مثال در كشور هاي شمالي، از روغن ماهي بعنوان سوخت براي روشنايي چراغ ها استفاده ميشد. نروژي ها از حدود ٨٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح ، روغن ماهي توليد مي كرده اند و از آن در برهه هاي مختلف استفاده هاي متفاوتي از قبيل استفاده بعنوان كود و يا غذاي حيوانات مي كردند. در ژاپن پودر و روغن ماهي تا مدتها بعنوان يك غذاي اصلي در سفره انسان ها حضور داشت.

پودر ماهي در كشورهاي اسكانديناوي در سالهاي بسيار دور قبل از آن كه ماهيت غذايي آن شناخته شود بعنوان غذاي دام و طيور استفاده ميشد. بعد از جنگ جهاني دوم، استفاده از پودر ماهي بعنوان منبع اصلي پروتئين در صنعت دامپروري شدت يافت و از همين زمان، صنعت دامپروري مدرن آغاز شد. در سالهاي اخير با توسعه پرورش آبزيان، پودر و روغن ماهي بعنوان افزودني هاي غذاي آبزيان مورد استفاده قرار ميگيرند.

عنوان تجاري اين محصول در ايران همان پودر ماهي است. اما در دنيا اين محصول را با نام fish meal مي شناسند كه تقريبا در تمامي دنيا با اين عنوان مبادله ميشود. روغن ماهي نيز همين عنوان را در ايران و دنيا دارد اما به خاطر اينكه با روغني كه از كبد ماهي گرفته ميشود تمييز داده شود ، آن را تحت اين عنوان نیز بيان ميكنند.
اصولا از آنجايي که پودر ماهي به عنوان منبع پروتئين وارد غذاي دام ميشود، هر ماده اي که بتواند پروتئين مورد نياز دام و طيور را برآورده کند، نيز ميتواند جايگزين آن باشد. از آن جمله ميتوان به مواد با منشا پروتئين حيواني مثل پودر گوشت، پودر کشک، پودر شير خشک حيواني، پودر خون و پودر پر از طرفي و از طرف ديگر مواد با منشا پروتئين گياهي مانند کنجاله سويا، کنجاله تخم پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کنجد، کنجاله بادام زميني، کنجاله بذر کتان و گلوتن اشاره کرد. از بين پروتئين هاي حيواني، کشک، گوشت، شير همگي استفاده انساني نيز دارند و استفاده آنها براي توليد پودر به صرفه نمي باشد. در بين مابقي ، پودر ماهي از کيفيت پروتئيني بيشتري برخوردار است.

با توجه به رشد روز افزون جمعيت، نياز انسان به غذا و همچنين اهميت مواد پروتئيني و گوشتي در سبد غذايي خانواده ايراني، پرورش دام و طيور و آبزيان روز به روز اهميت بيشتري پيدا ميکند.
غذاي دام در رشد و کيفيت گوشت حاصل از آن نقش مهمي را ايفا ميکند. حتي غذاي دام در طعم گوشت دام و طيور و آبزيان نقش به سزايي دارد. لذا با توجه به انچه که ذکر شد، غذايي که بتواند نياز هاي دام و در نتيجه انسان را ارضا نمايد از اهميت خاصي برخوردار است.
پودر ماهي با توجه به غناي پروتئيني خود و اينکه برخاسته از طبيعت است، منبع اصلي براي تهيه غذاي دام به شمار ميرود. مطالعات نشان داده است، پودر ماهي به رشد طبيعي دام و طيور سرعت مي بخشد. به طوري که يک جوجه مرغ با رژيم پروتئيني پودر ماهي، در مدت کوتاه تري در مقايسه با رژيم هاي غذايي رايج به رشد کامل خود ميرسد.

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved