تاریخچه کولین

 اولین بار کولین در سال 1849 از صفرای خوک جدا شد. ولی نقش آن در تغذیه تا زمان کشف انسولین (دهه 1930) شناخته نشد.

در آن زمان تجزیه چربی در کبد به واسطه وجود انسولین جدا شده از سگ مشاهده شده بود و همچنین این واقعیت که تجزیه چربیها نه تنها بوسیله لوزالمعده بلکه با وجود لستین نیز بهبود می‌یابد. سپس محققین گزارش کردند که کولین اثر "لیپوتروپیک" (ممانعت کننده تجمع چربی در کبد) در موشهایی که با کلسترول یا پروتئین زیاد تغذیه شده بودند، داشته و آنها را در مقابل عارضه کبد چرب محافظت می‌کند.

کولين کلراید ( یک ماده مغذی مهم ) CHOLINE CHLORIDE

کولین کلراید یا تری متیل 2-هیدروکسی اتیل آمونیوم کلرید یک ماده مغذی ضروری برای رشد مطلوب حیوانات خصوصاً طیور، خوک و حیوانات خانگی است. کولین بعنوان یک ویتامین طبقه‌بندی می‌شود و متعلق به گروه ویتامینهای B است ولی نقش کوآنزیمی ندارد. محلول در آب بوده و به آن ویتامین B4 نیز گفته می‌شود. اما کولین بیشتر شبیه به یک اسیدآمینه یا اسید چرب ضروری عمل می‌کند. براساس فعالیت بیولوژیکی که دارد، در طبقه‌بندیهای مواد مغذی قرار نمی‌گیرد، گرچه طبقه‌بندی آن تقریباً به اندازه درک عمل بیولوژیکی آن اهمیت ندارد. کولین با متابولیسم و سنتز گلیسین، بتائین، سیستئین، سرین، متیونین و بسیاری از ترکیبات بیولوژیکی که محتوی عامل متیل هستند، ارتباط دارد.

اعمال متابولیکی کولین عبارتند از:

1- بخش مهمی از فسفاتیدیل کولین و فسفوکولین است و حدود 80-70 % کل فسفولیپیدها را در بدن تشکیل می‌دهد.

2- ضروری در ساخت، تنظیم و نگهداری غشاء کامل و متخلخل سلول است. بعلاوه سبب بلوغ طبیعی غضروف استخوان و جلوگیری از پروزیس در جوجه گوشتی می‌شود.

3- نقش حیاتی در حمل و نقل و متابولیسم چربیها دارد. از این رو از تجمع غیرطبیعی چربی در کبد که عارضه «کبد چرب» نامیده می‌شود جلوگیری می‌کند.

4- بخش ضروری در تشکیل استیل کولین می باشد که عامل انتقال پیام‌های عصبی در سیستم اعصاب سمپاتیک است و سبب نمو مغز می‌شود.

5- کولین منبع گروه‌های متیل آزاد است که ضروری برای اعمال بیولوژیکی متعددی از جمله تشکیل متیونین می‌باشد.

کولین در بسیاری از موادغذایی یافت می‌شود و مقدار آن استاندارد و بوسیله انجمن ملی تحقیقات (NRC) گزارش شده است . ولی تفاوت‌هایی در قابلیت دسترسی و مقدار کولین در موادغذایی وجود دارد که به خاطر اختلاف در شرایط رشد گیاه نظیر اقلیم، رقم، خاک، محل، کود و سایر فعالیتهای زراعی است. اخیراً کوششی جهت بررسی مجدد و دستیابی اطلاعات هرچه بیشتر در این زمینه صورت گرفته است. شرکت بالکم نیز عهده‌دار ارزیابی سطح کولین دربرخی مواد اولیه خوراک که به طور معمول استفاده می‌شوند، گردید. هدف بررسی این بود که آیا پیشرفت‌هایی که در فرآیند آزمایشات آنالیز و یا تغییراتی که سبب بهبود ژنتیکی محصولات و یا روشهای فرآیندسازی موادغذایی شده ممکن است اطلاعات قبلی سطح کولین مواد اولیه خوراکی را تغییر داده باشد؟ از این رو موضوعی که عملاً برای سالها نادیده گرفته شده بود با برخی دیدگاه‌های جالب توجه در نظر گرفته شد.

این تحقیقات هنوز در حال پیشرفت هستند و سایر مواد اولیه نیز می‌بایست مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. شرکت بالکم نیز خواهان سهیم شدن دراین تحقیق است. لذا نمونه‌هایی از کنجاله سویا SBM و ذرت از تولیدکنندگان خوراک درسراسر آمریکا جمع‌آوری وبرای اندازه‌گیری سطح کولین کلراید نمونه‌ها را در آزمایشگاه R&D ( تحقیق و توسعه ) در New York آنالیز کرد.  علاوه بر آن این آزمایشات بوسیله آزمایشگاه مستقل دیگری تأیید شدند.

چگونگی تأمین کولین

کولین در حیوانات هم از طریق جیره و هم بوسیله سنتز در بدن فراهم می‌شود. با این وجود نیاز مطلقی برای کولین در جیره برای اپتیمم سلامت و عملکرد همه حیوانات وجود دارد. بطور مثال جوجه‌ها تا حدود 13 هفتگی نمی‌توانند در بدن خود کولین سنتز کنند.

این بدین مفهوم است که گرچه مواد اولیه طبیعی خوراک محتوی مقادیر مشخصی از کولین هستند اما این مقدار نمی‌تواند احتیاجات حیوان را برای رشد سریع تأمین کند. از این رو افزودن کولین کلراید یه جیره راحت‌ترین و اقتصادی‌ترین راه تأمین نیاز کولین است.

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved