خوراک ‏هاى علوفه‏ اى و کنسانتره دام نکات مهم در تغذیه مخلوط علوفه و کنسانتره

براى گاوهاى شیرى روستایى که تولید شیر آنان به هفت تا هشت کیلوگرم مى‏رسد، لازم نیست که از کنسانتره استفاده کنید. با علوفه ‏هاى مرغوب مى‏توان نیاز غذایى این دام‏ها را برطرف کرد. ولى براى گاوهایى که در روز بیشتر از هشت کیلوگرم شیر تولید می کنند، باید از کنسانتره استفاده کرد.

براى این گاوها در برابر هر یک کیلوگرم شیر تولیدى، نیم کیلوگرم کنسانتره دامى لازم است. براى مثال اگر گاوى چهارده کیلوگرم شیر تولید می کند، باید روزانه هفت کیلوگرم کنسانتره به اضافه مقدار لازم علوفه تازه و مرغوب بخورد .

تغییر جیره غذایى دام باید با احتیاط و کم‏ کم انجام شود،تا باعث کم ‏شدن تولید نشود. اگر در غذاى دام از ضایعات استفاده مى‏شود باید با توجه به نوع ماده افزودنى از مقدار کنسانتره کم کرد.

علوفه‏ هاى سبز، رطوبت زیادى دارند. به همین دلیل دو تا سه برابر علوفه‏هاى خشک باید مصرف شوند. اگر بتوان علوفه و کنسانتره را به طور کامل مخلوط کرد، خیلى مناسب است. اگر این کار انجام نشد، سعى کنید فاصله زمانى بین تغذیه با علوفه و کنسانتره خیلى کم باشد.

براى بیشترشدن مقدار تولید شیر مى ‏توان تا حدودى از کنسانتره دامى استفاده کرد. مصرف زیاد کنسانتره باعث کم‏شدن چربى شیر می ‏شود. در این حالت باید از علوفه‏ هاى مرغوب با رشته‏ هاى بلند و کنجاله تخم پنبه استفاده کرد.


دستور تهیه کسانتره براى گوساله ‏هاى پروارى

مقدار چهل تا چهل و پنج درصد جو، سى تا سى و پنج درصد سبوس، ده تا دوازده درصد تفاله چغندر، سه تا پنج درصد کنجاله تخم پنبه، هشت تا ده درصد سبوس برنج را با مقدارى کربنات کلسیم مخلوط کنید. سپس در اختیار دام‏ها بگذارید.
فراهم‏ کردن خوراک لازم براى دام‏هاى مختلف همه دامها براى تولید باید انرژى و پروتئین کافى مصرف کنند. مقدار مصرف ماده ‏هاى غذایى دام‏ها با هم فرق مى‏کند.

الف - گاوهاى شیرده:

این گاوها به دلیل تولید شیر، خوراک‏هایى لازم دارند که پروتئین زیادى داشته باشند. مخلوط علوفه ‏هایى مانند یونجه خشک با کنسانتره دامى که انرژى کافى داشته باشند، بسیار مناسب است.

مقدار خوراک براى این دام‏ها به نوع دام حک هبومى است یا دورگ و مقدار شیر تولیدى بستگى دارد. مقدار ماده غذایى خشک براى گاوى که دوازه کیلوگرم در روز شیر مى‏دهد و پانصد کیلوگرم وزن دارد، ده کیلوگرم است. دو کیلوگرم از این مقدار باید کنسانتره باشد.

در ابتداى دوره شیر خوارى چون دام وزن زیادى را از دست داده و اشتهاى کمترى دارد، باید از علوفه ‏هاى مرغوب و کنسانتره خوب استفاده کرد. به علاوه از دادن علوفه‏ هایى مانند کاه و سبوس برنج باید خوددارى شود.

ب - گاوهاى خشک آبستن

در آخر دوره شیرخوارى یعنى سه ماه قبل از زایمان کم‏ کم باید از مقدار کنسانتره دامى و علوفه‏ هاى مرغوب کم کرد. به جاى آن میتوان، خوراک‏هاى کم ‏ارزش‏تر را در غذاى دام قرار داد. یعنى می ‏توان به طور کامل از علوفه استفاده کرد و دیگر به دام‏ها کنسانتره نداد. استفاده زیاد از غذاى آردى در گاوهاى خشک باعث چاقى آنان مى ‏شود. در نتیجه، سخت‏ زایى و بیشترشدن هزینه ‏ها را به دنبال دارد.

دو هفته قبل از زایمان، کم کم مقدار کنسانتره در غذاى دام را اضافه کنید. همچنین از علوفه ‏هاى مرغوب مانند یونجه باید در خوراک دام استفاده کرد.

ج - گوساله ‏هاى پروارى

سه ماهه اول دوره پروار: در این دوره، استخوان‏ها و اندام گوساله‏ ها رشد مى‏ کند. بنابراین گوساله‏ ها به خوراک‏هایى نیاز دارند که پروتئین زیادى داشته باشند. براى این کار، علوفه ‏هایى مانند یونجه و علف باغ مناسب هستند. به علاوه در مخلوط کنسانتره باید از کنجاله تخم پنبه استفاده کرد. همچنین استفاده از کربنات کلسیم یا پودر آهک و خوراک‏هاى کلسیم‏ دار ضرورى است.

اضافه ‏وزن روزانه در این دوره، با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام شود. بنابراین، پروار دام‏هاى جوان از نظر اقتصادى باصرفه ‏تر است.

سه ماهه دوم دوره پروار: در این دوره ، گوساله ‏ها رشد ابتدایى خود را انجام داده ‏اند. در نتیجه، استخوان‏ها و اندام‏ها رشد کمترى دارند. بنابراین، براى پروار و چاق‏ شدن گوساله ‏ها باید از خوراک‏هاى پرانرژى و علوفه ‏هایى که تا حدودى مرغوب هستند، استفاده کرد.

آرد جو، تفاله چغندر قند، ملاس، علف باغ و مقدارى یونجه و کاه براى این دوره مناسب هستند. در این دوره براى اضافه‏ شدن وزن گوساله ‏ها باید هزینه بیشترى کرد. همچنین هفتاد درصد غذاى دام باید از کنسانتره دامى که مواد پرانرژى دارد، تشکیل شود.


استفاده از ضایعات در تغذیه دام
نان خشک
خوراکى است که از آرد گندم به دست مى‏ آید. این خوراک براى دام‏هاى شیرى و پروارى مناسب است. براى استفاده از این خوراک باید بسیار دقت کرد. زیرا اگر نان خشک کپک زده باشد، باعث مسموم‏ شدن دام‏ها مى ‏شود. به علاوه در دراز مدت در گاوهاى شیرى باعث ناراحتى‏ هایى مى‏ شود.

چون نان‏هاى خشک به طور صحیح جمع‏ آورى نمى‏ شوند، ممکن است لابه‏ لاى آنها چیزهایى مانند تیغ، سوزن و پلاستیک وجود داشته باشد. اگر این چیزها خورده شوند، موجب ناراحتى‏ هاى مختلف براى دام مى‏شوند.

چیزهایى مانند میخ یا سوزن به طور مسقیم وارد نگارى حیوان مى‏ شوند، کم‏ کم از دیواره نگارى مى‏گذرند و به قلب مى‏رسند. در نتیجه باعث مرگ ناگهانى حیوان مى‏ شوند. مواد پلاستیکى نیز باعث بسته‏ شدن روده ‏هاى دام مى‏شوند.

سبوس برنج
نوع درجه یک آن ، دانه ‏هاى برنج دارد و به شکل آردى است، این نوع از سبوس براى دام‏ها مفید است. اما نوع‏ هاى دیگر که زبره زیادى دارند، براى خوراک دام مفید نیستند. از این ماده در مخلوط کنسانتره براى گاو شیرى شش درصد و براى گاو پروارى نه درصد مى‏ توان در نظر گرفت.

ملاس
این خوراک، خاصیت انرژى زایى و مُلین بودن دارد. مى‏ توان تا ده‏ درصد از آن را در جیره غذایى روزانه در نظر گرفت. شروع تغذیه با این خوراک باید کم‏ کم باشد. ملاس جایگزین خوبى براى غلاتی مانند جو و ذرت است.

استفاده از ضایعات براى کم‏ شدن قیمت جیره غذایى و استفاده بهتر و بیشتر از محصولات فرعى کارخانه‏ ها بسیار مناسب است. ولى مصرف بیشتر از اندازه و ناگهانى این مواد باعث ناراحتى‏ هاى شدید گوارشى براى دام مى‏شود. براى مثال، استفاده از چغندر خوراکى، خربزه، هندوانه و صیفى‏ جات دیگر ، باید کم‏ کم شروع شود. یعنى از روزى دویست گرم شروع شود در پایان هم کم‏ کم قطع شود.

روش غنى ‏سازى کاه
به دلیل استفاده زیاد کاه در تغذیه دام، غنى‏ سازى این علوفه اهمیت زیادى دارد. براى غنى ‏سازى کاه، ابتدا آب و مقدار مشخصى اوره را با هم مخلوط مى‏ کنند. اگر ملاس هم وجود داشته باشد، مقدار مشخصى از ملاس هم با آن مخلوط مى‏ کنند. وقتى اوره و ملاس در آب به خوبى حل شد، آن را بر روى توده کاه مى‏ پاشند و کاه را به هم مى‏ زنند. سپس آب را در داخل سیلوى سیمانى مى‏ ریزند و فشرده مى‏ کنند. با این کار هواى داخل سیلو خارج مى‏شود. سپس با استفاده از پلاستیک روى آن را مى‏پوشانند. این کاه به مدت بیست و پنج روز به همین صورت باقى مى‏ ماند و سپس مصرف مى‏ شود.

مقدار ماده‏ هاى لازم براى غنى‏ سازى کاه :

- ملاس : 4 تا 10 کیلوگرم

- کاه : 100 کیلوگرم

- آب : 50 تا 80 لیتر

- اوره : 4 کیلوگرم

فایده ‏هاى غنى ‏سازى کاه :

1- پانزده درصد به ارزش غذایى کاه اضافه مى‏شود.

2- پروتئین کاه بیشتر مى‏شود.

3- کاه خوش خوراک مى‏شود.

4- اگر در غنى‏سازى کاه از ملاس هم استفاده شود، انرژى آن بیشتر مى‏شود.


نکته ‏هاى مهم در تغذیه دام :

1- براى جلوگرى از نفخ دام باید کاه غنى ‏شده را همراه با علوفه‏ هاى خشک دیگر استفاده کرد. مقدار کاه غنى ‏شده را براى گوسفند از دویست گرم و براى گاو از سیصد گرم در روز شروع مى‏ کنند. کم‏ کم این مقدار را بیشتر مى ‏کنند.

2- سبوس به تنهایى،خوراک کنسانتره به حساب نمى‏ آید. از دادن مقدار زیاد این خوراک به دام خود دارى کنید. زیرا باعث کم‏ شدن چربى شیر مى‏ شود.

3- آرد گندم براى تغذیه نشخوار کنندگان مناسب نیست. چون پروتئین موجود در گندم باعث نفخ در گاو مى‏ شود. همچنین حرکت شکمبه را کم مى‏ کند و باعث ناراحتى‏ هاى گوارشى در دام مى ‏شود.

+ نوشته شده توسط شاهو محمودی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت ماد طیور می باشد.

  Free counter and web stats