بررسی معایب در یک دوره ی جوجه کشی

در این مقاله ارائه علل احتمال و اقدامات تصحیحی مناسب در ارتباط با بسیاری از نشانه‌ و علائمی است که با کاهش قابلیت جوجه درآوری مشاهده می‌گردد.

۱)تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف می‌باشند درون تخم‌مرغ ‌های شکسته نقطه سفید رنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده می‌گردد.

علل:

۱-خروس غیر بالغ

۲-خروس با اسپرم غیر طبیعی

۳-کم بودن تعداد خروس‌ها

۴-شرایط بد آب و هوائی

۵-گله پیر

۶-بیماری گله مرغ مادر مربوطه

۷-کمبودهای تغذیه

۸-مشکلات حرکتی خروس‌های نژاد سنگین

۹-استفاده از داروها و مواد شیمیایی خاص

۱۰-انگل‌ها

۱۱-بستر ناکافی

۱۲-نور ناکافی

۱۳- کاهش دفعات جفتگیری

که عموماً در بسیاری از حالات ذکر شده مشاهده می‌گردد.۲- تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده دیسک رشد یافته و بلاستودرم جنین بدون خون و بارور مشاهده می‌گردد.

علل:

۱-انبارکردن طولانی تخم مرغ‌ها

۲-شرایط نامناسب حرارت و رطوبت مکان نگهداری

۳-دود دادن نامناسب

۴-شوک‌های حرارتی و آسیب دیدن تخم‌مرغ‌ها در رابطه با این شوک‌ها در حمل و نقل.

۵-مهار تنفس تخم‌مرغ‌ها

۶-دمای بالا در اوایل انکوباسیون

۷-گله‌های خیلی جوان – خیلی پیر

۸-بیماری‌های گله مرغ مادر

۹-داروها

۱۰-جمع‌اوری نامرتب تخم‌مرغ۳- تخم‌مرغ در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده حلقه خونی یا جنین کوچک که قبل از سه روزگی مرده‌اند نشان می‌دهد:


علل:

۱-انبار کردن تخم‌مرغ به مدت طولانی تحت شرایط دمای نامناسب

۲-دود دادن نامناسب یا انجام آن در بین ساعت ۹۶-۱۲ انکوباسیون

۳-دمای بالا در مراحل اولیه انکوباسیون

۴-دمای پایین در مراحل اولیه انکوباسیون

۵-صدمه دیدن تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل

۶-بیماری‌های گله مادر

۷-گله پیر

۸-اتفاقات در رشد و نمو جنینی

۹-کمبودهای شدید تغذیه‌ای مثل بیوتین – ویتامین A – ویتامین E

10-داروها

۱۱-آلودگی

۱۲-رشد و نمو ناکافی۴- مشاهده جنین مرده در روز ۶-۳ روزگی در انکوباسیون

علل:

۱-موارد ذکر شده در شماره ۳

۲-کمبود تهویه – افزایش co2

3-چرخش نامناسب بیشتر از یک یا کمتر از شش ساعت.۵- مشاهده جنین مرده در ۱۷-۷ روزگی در انکوباسیون

جنین‌ها دارای منقار – ناخن پر می‌باشند.

علل:

۱-دما – رطوبت – تهویه و چرخش نامناسب

۲-آلودگی

۳-کمبودهای تغذیه‌های مثل بیوتین – ریبوفلاوین – پیردوکیسن و …

۴- ژن‌های کشنده۶- مشاهده جنین مرده در ۱۸ روزگی در انکوباسیون

علل:

۱-دما – رطوبت – چرخش و تهویه نامناسب در ستروهچر.

۲-آلودگی به ویژه ناشی از کپک‌ها و قارچ‌ها.

۳-دود دادن خیلی شدید یا خیلی طولانی.

۴-خنک شدن بیش از اندازه تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حمل و نقل

۵-شکستن پوسته‌ها قبل از ست کردن – زمان انکوباسیون – زمان ترانسفر.

۶-کمبودهای تغذیه‌ای.

۷-موقعیت قرارگیری نامناسب جنین.

۸-اتفاقات رشد و نمو جنین (نارسائی در تبدیل تنفس از کیسه زرده به تنفس ریوی و گردش خون جنینی)

۹-توارث – ژن‌های کشنده و ناهنجاری‌های کروموزومی.

۱۰-دوقلوئی (دوز رده)

۱۱-هچر به مدت زیادی بازمانده باشد.

۱۲-کیفیت پایین پوسته‌ها.

۱۳-بیماری‌های گله‌ها در.

----------------------------

عیب‌یابی – مشکلات اختصاصی

--- مشکلات اختصاصی

الف) نشانه: تخم مرغ‌های نوک نزده: شامل جنین کامل – کیسه زرده بزرگ

علل:

۱- چرخش ناکافی

۲- رطوبت خیلی بالا در ستر.

۳- دمای خیلی پایین در ستر.

۴- دمای خیلی بالا در هچر.

۵- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر.

۶- تهویه ناکافی.

۷- بیماری‌های گله مادر.

۸- انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها

۹- کمبودهای تغذیه‌ای.ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین کامل داخل پوسته مرده است.

علل:

۱)رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین در هچر.

۲)رطوبت پایین در زمان هچ

۳)دمای بالا در زمان هچ .

۴)تهویه ضعیف

۵)چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول

۶)صدمه دیدن در حین انتقال

۷)نگهداری طولانیج) تخم‌مرغ‌ها به صورت ناقص نوک زده جنین مرده یا زنده

علل:

۱-موارد فوق در بند ب

۲-دود دادن بیش از حد در زمان هچ

۳-چیدن تخم‌ها به صورت وارونهد) هچ زودتر از موعد – جوجه‌های لاغر و پر سر و صدا.

علل:

۱)تخم‌مرغ‌های کوچک

۲)تفاوت بین نژادها

۳)دمای بالای ستر.

۴)رطوبت پایین ستر.و) خروج دیر هنگام جوجه.

علل:

۱)تخم‌مرغ‌های بزرگ

۲)گله‌های مادر پیر

۳)نگهداری طولانی مدت تخم‌مرغ‌ها

۴)دمای پایین ستر

۵)رطوبت بسیار بالای ستر

۶)جنین ضعیفه) هچ کند و طولانی

علل:

۱)چیدن همزمان تخم‌مرغ‌های کهنه و نو موجود در انبار.

۲)چیدن تخم‌مرغ‌های گله‌های جوان و پیر به صورت مخلوط.

۳)مخلوط کردن تخم‌مرغ‌های ریز و درشت.

۴)حمل و نقل نادرست تخم‌مرغ‌ها.

۵)وجود نقاط سرد و گرم در ماشین‌ها.

۶)دمای خیلی بالا و خیلی پایین ستر و هچر.

۷)سیستم تهویه ناکافی سالن.ی) جوجه‌های چسبیده و آغشته به سفیده

علل:

۱)دمای پایین‌ ستر.

۲)رطوبت بالای ستر.

۳)چرخش نادرست.

۴)تخم‌مرغ کهنه.

۵)تخم‌مرغ بسیار بزرگ.و) قطعات پوسته چسبیده به پرها

علل:

۱-رطوبت بسیار پایین در انبار تخم مرغ – ستر و هچر.

۲-چرخش نادرست

۳-تخم‌مرغ‌های ترک دار و با کیفیت پایین پوسته.ر) هچ نابالغ – ناف باز و خونی

علت:

۱- بالا بودن زیاد دما در ستر و هچرز) جوجه‌های کوچک

علل:

۱-تخم‌مرغ‌های کوچک

۲-رطوبت پایین در انبار نگهداری تخم‌مرغ‌ها.

۳-ارتفاع بالاتر از ۱۵۰۰ متر.ک) ناف بسته نشده – پرهای ریز و خشک

علل:

۱-نوسانات شدید دما در ستر.

۲-دمای پایین در هچر

۳-رطوبت بسیار بالا در هچر یا عدم پایین آمدن رطوبت در پایان دوره هچ.

۴-تغذیه ناکافی گله‌مادری.گ) ناف بسته نشده – مرطوب و بد بو – جوجه شل- بزرگ با بدن نرم

علل:

۱-التهاب ناف – آلودگی ناف توسط سینی های کثیف – ماشین‌ها یا هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناکافی تخم‌مرغ.

۲-دمای پایین‌ ستر.

۳-رطوبت بالای ستر و هچر

۴-تهویه ناکافی

                                                    -------------------------

ناهنجاری‌ها

علل:

۱-تکان دادن شدید تخم‌مرغ‌ها در حمل – حمل به صورت وارونه.

۲-انبارکردن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها.

۳-کمبودهای تغذیه‌ای.

۴-چرخش ناکافی.

۵-چیدن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها به صورت وارونه.

۶-بیماری‌های گله مادر.

۷-تهویه ناکافی.پنجه‌های کج – پاهای فاصله‌دار

علل:

۱-دمای بالا و پایین ستر.

۲-تغذیه ناکافی.

۳-سینی‌های با کف صیقلی در هچری.بدن لاغر و اندام کوتاه

علل:

۱-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص ریبوفلاوین.

۲-مایکوتوکسین‌ها

۳-دمای بالا ستر در طول روزهای ۱۲-۱چشم‌های بسته – چسبیدگی پلک به چشم‌ها

علل:

۱-دمای بالاتر هچر.

۲-رطوبت پایین در هچر.

۳-جمع‌اوری ناکافی پرزها در هچری.

۴-ماندن جوجه‌ها به مدت طولانی در هچر.

۵-جابجایی شدید هوا در هچر.انفجاری‌ها

علل:

۱-تخم‌مرغ‌های کثیف – تله تخم‌گذاری کثیف.

۲-تخم مرغ‌های بستر.

۳-گرد و غبار از اشیانه مادر – کولر – حمل و نقل.

۴-تجمع آب روی تخم مرغ‌ها (تعریق)

۵-پاشیدن – نم زدن یا اسپری کردن آب روی تخم مرغ‌ها

۶-آلودگی ناشی از تخم‌مرغ‌های انفجاری قبلی.

۷-آلودگی ناشی از حمل و نقل توسط دست‌های کثیف و وسایل آلوده.

۸-سینی‌های آلوده ستر.جنین کوتوله – رشد ناکافی در جوجه‌ها

علل:

۱-آلودگی تخم‌مرغ.

۲-آلودگی هچری به خصوص در حین هچ.

۳-کمبودهای تغذیه‌های

۴-بیماری‌های گله مادر.

۵-توارث.جوجه‌های فاقد چشم

علل:

۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۶٫

۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۱ تا ۶٫مغز بیرون زده

علل:

۱-دمای بالای ستر در روزهای ۳ تا ۱٫

۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۳ تا ۱٫زانوی قرمز در جوجه‌های هچ شده یا جوجه‌های نوک زده

علل:

۱-فشار طولانی روی پوسته در حین نوک زدن یا هچ شدن.

۲-وجود پوسته‌های ضخیم.

۳-رطوبت بالای ستر، دمای پایین ستر.

۴-کمبودهای ویتامین.نوک کوتاه – عدم وجود نوک – ناهنجاری‌های صورت

علل:

۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۵

۲-توارث

۳-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص نیاسینبیرون زدگی احشاء

علل:

۱-دمای بسیار بالا در ستر.

۲-توارث.خونریزی

علل:

۱-پوست قرمز – دمای بالای ستر و هچر.

۲-خونریزی در کیسه جنینی – حمل و نقل شدید و خشن.

۳-کمبودهای تغذیه‌ای.سرهای باد کرده و پشت گردن ورم کرده

علت:

۱-کمبودهای ویتامین – ویتامین E یا گروه B.

برچسب‌ها: معایب در یک جوجه کشی, تخم‌مرغ‌های شکسته, گله پیر, خروس‌های نژاد سنگین, شوک‌های حرارتی

نویسنده : نفیس مهر

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats